Jak załatwić legalizację zatrudnienia dla cudzoziemca?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Jeżeli nie jest on obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii to musisz sprawdzić, czy jego pobyt jest legalny oraz które tytuły zezwalają na pracę w stolicy Polski. Osoba będąca obywatelem wymienionych tu obszarów gospodarczo-administracyjnych może podjąć w pełni legalną pracę w Polsce, jeśli posiada między innymi tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy. Sprawdź, jakie inne dokumenty są konieczne do legalizacji pracy w Warszawie.

Legalizacja zatrudniania przy pracy sezonowej

Jeśli planujesz uzyskać pozwolenie na pracę dla swojego pracownika, która ma mieć charakter wyłącznie sezonowy, to musisz zapoznać się z zasadami dotyczącymi tej formy zatrudnienia. Należy zacząć od tego, czym tak właściwie jest praca sezonowa. To czynności wykonywane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto zajęcie musi być uznane za sezonowe i być określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Co to oznacza? Są to wybrane rodzaje aktywności, które związane są z: uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt oraz zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Co trzeba zrobić, aby móc zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej? Przede wszystkim należy uzyskać pozwolenie na pracę sezonową, ponieważ taka osoba nie może podjąć pracy w oparciu o oświadczenie wpisane do ewidencji. Może być wykonywana tylko po otrzymaniu zezwolenia – z wyjątkiem sytuacji, w których cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Jak można uzyskać tego typu zezwolenie na pracę? Warto udać się do Powiatowego Urzędu Pracy i złożyć odpowiedni wniosek. Jednak niektóre urzędy mogą stosować własne wytyczne, na podstawie których dokumenty mogą być składane jedynie za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej. Wobec tego przed złożeniem odpowiedniego pisma, należy zadzwonić do określonego urzędu lub zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w Internecie.

Przeglądając stronę internetową dowiesz się także, jakie dokumenty są niezbędne do tego, aby móc złożyć wniosek w pełni poprawnie. Kiedy wniosek zostanie złożony to musi on zostać rozpatrzony przez odpowiednie instytucje, do tego czasu należy cierpliwie czekać na decyzję.

Zezwolenie jednolite

Najbardziej korzystne jest uzyskanie zezwolenia jednolitego, jednak o jego wydanie wnioskuje osobiście cudzoziemiec, dla którego ma być ono przeznaczone, a nie pracodawca. Jeśli chcesz więc załatwić legalizację pracy dla swojego przyszłego pracownika, to musi on wykonać wszelkie niezbędne czynności, które pozwolą na wydanie takiego dokumentu. Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać zezwolenie jednolite?

Przede wszystkim osoba, która się o nie ubiega musi przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy i pracę jest bardzo korzystne, ponieważ wszystkie formalności, niezbędne do legalizacji zatrudnienia odbywają się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Zezwolenie jednolite to dokument, w którym zawarte są zarówno uprawnienia do pobytu na terytorium danego kraju, jak i te, które zezwalają na pracę. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ obcokrajowiec nie musi starać się np. o wizę, a pracodawca nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na pracę dla danej osoby.

Cudzoziemiec, który uzyska możliwość czasowego przebywania oraz pracę na terenie Polski, otrzyma kartę pobytu. Takie pismo wydawane jest przez wojewodę. W czasie, gdy karta pozostaje ważna, to stanowi ona dokument potwierdzający tożsamość danej osoby, kiedy ta znajduje się na terytorium Polski. Osoba posiadająca taką kartę może także bez przeszkód poruszać się pomiędzy granicami kraju – posiadając przy tym inny dokument podróżny, ale bez konieczności posiadania wizy.